Chi tiết bài viết - Xã Linh Hải - Gio Linh

UBND XÃ LINH HẢI CHỈ ĐẠO NHÂN DÂN MỞ RỘNG MÔ HÌNH CHĂN NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

Năm 2023 xã Linh Hải được Phòng Nông nghiệp huyện hỗ trợ 02 mô hình nuôi Gà thả vườn. UBND xã đã khảo sát nhu cầu chăn nuôi trong nhân dân và chọn hộ Bà Ngô Thị Huyền ở thôn Vĩnh Tân và hộ Ông Lê Quang Thọ ở thôn Xuân Thượng thực hiện mô hình. Nhà nước hỗ trợ 60.000.000đ/2 hộ (hỗ trợ 50% con giống và thức ăn), nhân dân đối ứng 50% con giống và thức ăn, xây dựng thêm chuồng trại và công chăm sóc nuôi dưỡng. Đến nay, mô hình đã được thực hiện trên địa bàn xã, gà sinh trưởng phát triển tốt, không có dịch bệnh xảy ra. Kết quả sau gần 04 tháng nuôi đàn gà đã đến kỳ xuất bán, trọng lượng trung bình từ 1,8- 2kg/con, với giá bán hiện nay 80.000 - 85.000đ/kg hơi.  Sau khi trừ tất cả các chi phí mỗi hộ lãi ròng được 20.000.000 - 30.000.0000đ/lứa nuôi.

 


Gà thịt giai đoạn xuất bán


 

Đây là một trong những mô hình nuôi Gà thả vườn có hiệu quả kinh tế trên địa bàn xã Linh Hải. Trong thời gian tới UBND sẻ chỉ đạo bà con nhân dân trên địa bàn xã mạnh dạn nhân rộng mô hình để tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động. 

Cảm ơn Phòng Nông nghiệp đã quan tâm hỗ trợ mô hình, cảm ơn sự chỉ đạo của các cấp và sự thành công của các hộ thực hiện mô hình!