Chi tiết bài viết - Xã Linh Hải - Gio Linh

XÃ LINH HẢI VỚI CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO

HỘI THI GIẢM NGHÈO ĐA CHIỀU HUYỆN GIO LINH NĂM 2023Ngày 26/10/2023 cùng với các xã bạn, xã Linh Hải đã tham gia hội thi truyền thông về giảm nghèo đa chiều huyện Gio Linh năm 2023

Mặc dù thứ hạng xếp loại chưa cao nhưng thông qua hội thi, các cán bộ, công chức xã nhà đã trang bị thêm cho mình nhiều kiến thức góp phần nâng cao chất lượng truyền thông về giảm nghèo tại điạ phương