Chi tiết bài viết - Xã Linh Hải - Gio Linh

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

TÊN TÀI SẢN: QUYỀN SỬ DỤNG 46 LÔ ĐẤT

NƠI CÓ TÀI SẢN: XÃ LINH HẢI, HUYÊN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ: 03/10/2023-18/10/2023

THỜI GIAN NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC: NGÀY 18/10/2023

 THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ: 03/10/2023-18/10/2023

THỜI GIAN NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC: NGÀY 18/10/2023