Chi tiết bài viết - Xã Linh Hải - Gio LinhTrong  buổi  diễn  đàn  lần  này, Công an huyện Gio Linh và Ban công an xã Gio Mỹ đã báo cáo với Nhân dân xã Gio Mỹ tình hình an ninh, chính trị, TTATXH của huyện và xã trong 7 tháng đầu năm, qua đó,  đa  số  ý  kiến  người  dân xã Gio Mỹ  đóng  góp  cho lực lượng công an cần tập trung vào các vấn đề như:  tình hình an ninh nông thôn còn nhiều bất cập, một số đối tượng lợi dụng lòng tin của nhân dân để lừa đảo, gây ra nhiều khó khăn hệ lụy về đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; nhiều đối tượng bị bênh tâm thần ở địa bàn xã Gio Mỹ gây rối trật tự an ninh cần có hướng giải quyết; lực lượng công an huyện phải thường xuyên tổ chức các diễn đàn gần gủi với nhân dân, để nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; tình hình tai nan giao thông nông thôn gia tăng cần có hướng giải quyết, vấn đề tạm trú tạm vắng ở địa bàn nông thôn còn bất cấp, trồm cắp vặt và dùng xung điện đánh bắt thủy sản hủy hoại môi trường còn phổ biến cần có hướng giải quyết dứt điểm, đồng thời lực lượng công an phải thường xuyên tuần tra để kịp thời giải quyết, xử lý các vụ việc trên địa bàn nông thôn;

Qua buổi diễn đàn, lực lượng công an huyện và  xã Gio Mỹ đã ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân và hứa trong thời  gian tới  sẽ  quyết tâm thực  hiện tốt các mặt  công tác của ngành,  nhằm mục đích bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân.