Chi tiết bài viết - Xã Linh Hải - Gio Linh

LINH HẢI PHÁT TRIỂN ĐÀN BÒ THEO HƯỚNG CHUYÊN THỊT

Từ năm 2006 chương trình Laisind hoá đàn bò bắt đầu được triển khai sâu rộng trên địa bàn huyện Gio Linh, trong đó có địa phương xã Linh Hải. UBND xã Linh Hải đã cử 02 nhân viên thú y tham gia khoá tập huấn "Dẫn tinh viên cơ sở" do Trạm khuyến nông Gio Linh mở. Tại thời điểm đó, trên địa bàn xã Linh Hải đàn bò vàng chiếm 90%, đàn bò lai chiếm 10%(do thu mua từ các địa phương khác về). Sau khi có 02 nhân viên dẫn tinh viên trên địa bàn xã, UBND xã đã mạnh dạn chỉ đạo nhân dân thực hiện chương trình laisind hoá đàn bò bằng nhiều biện pháp như: tuyên truyền, phát tờ rơi, tổ chức các lớp tập huấn cho người chăn nuôi về cách phát hiện bò cái động dục, chu kỳ động dục cũng như quá trình chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò trên địa bàn xã. Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện tỷ lệ laisind hoá đàn bò trên địa bàn xã đã tăng lên 25%. Chương trình tiếp tục thực hiện cho đến năm 2014 UBND huyện Gio Linh ban hành đề án "Tiếp tục cải tạo đàn bò theo hướng Zebu hoá trên địa bàn huyện Gio Linh giai đoạn 2014 - 2020".

UBND xã Linh Hải tiếp tục chỉ đạo, vận động người chăn nuôi nâng cao nhận thức, tuyên truyền đẩy mạnh công tác thụ tinh nhân tạo cho đàn bò bằng giống bò Brahman đỏ và brahman vàng. Chỉ đạo nhân dân giữ đàn nái lai F1 làm giống để nâng cao tầm vóc bò vàng Việt Nam. Đến cuối năm 2016 tỷ lệ bò vàng trên địa bàn giảm còn 40%, đàn bò lai chiếm tỷ lệ 60%.

                                                                                  Hình ảnh: Bê lai Brahman ra đời với trọng lượng 30kg


Hình ảnh: Bê lai BBB ra đời với trọng lượng 35kg.


Từ năm 2021 đến nay thực hiện chương trình cải tạo đàn bò theo hướng chuyên thịt. UBND xã Linh Hải đã tích cực chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng đàn bò cái nền là F1, F2 cho thụ tinh nhân tạo với giống bò BBB, Brahman ngoại để cho ra đời đàn bê lai theo hướng chuyên thịt(tỷ lệ máu lai 75-82,5%). cuối năm 2023 trên địa bàn xã tỷ lệ Zebu hóa đàn bò đạt 85%(317/373 con). Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ Zebu hoá chiếm 90%, phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung thâm canh, nâng cao chất lượng đàn bò, kết hợp chăn nuôi công nghiệp với chăn nuôi truyền thống, chăn nuôi gắn liền với kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường, tìm đầu ra cho sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi.

                                                                                           Hình ảnh: Đàn bò cái nền ở thôn Thiện Thành xã Linh Hải