Chi tiết bài viết - Xã Linh Hải - Gio Linh


 HƯỚNG DẪN THANH TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ
TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA (https://dichvucong.gov.vn)

Để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia, công dân
thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Bạn mở trình duyệt WEB
Bước 2: Nhập địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.
Bước 3: Chọn chức năng thanh toán trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính.
Bước 4: nhập mã hồ sơ, mã bảo mật để tra cứu hồ sơ
- Thông tinh thanh toán
Bước 5: Nhập thông tin người thanh toán
Bước 6: Thực hiện thanh toán qua Payoo
Bước 7: Chọn ngân hàng thanh toán
Bước 8: Thực hiện quét mã QR
Bước 9: Tải và in biên lai (nếu cần)