Chi tiết bài viết - Xã Linh Hải - Gio Linh

Cụm tuyến an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu số 01 tổ chức trực báo quý IITại buổi trực báo các đồng chí đã được thông qua báo cáo kết quả xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện 6 tháng đầu năm. trong thời gian qua, các xã thuộc đơn vị cụm 01 đã tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường phối hợp giữa UBND xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Qua đó nền kinh tế có bước chuyển biến đáng kể, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt trên 2700 ha, tổng đàn gia cầm gia súc có trên 140 ngàn con, tổng diện tích chăn nuôi thủy hải sản có gần 270 ha, đạt 100% KH. Tình hình quốc phòng an ninh, trật tự - an toàn xã hội các địa phương trong cụm, cơ bản ổn định và giử vững, các xã trong cụm thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, phối hợp tốt với lực lượng công an huyện, duy trì, nghiêm túc các chế độ trực, bảo vệ các ngày lể tết các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương.

          Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí trong ban CHQS cụm 01, đã dành thời gian báo cáo trao đổi, thảo luận, nêu ra những khó khăn vướng mắc, trong công tác điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của từng xã nhằm tìm biện pháp thảo gỡ. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đồng chí Võ Đắc Hóa UV BTV Trưởng Ban tổ chức huyện ủy, đề nghị các xã, triển khai tốt phương hướng nhiệm vụ cho quý III năm 2019, đặc biệt phải làm tốt công tác tuyên truyền chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thong thời kỳ mới.