Chi tiết bài viết - Xã Linh Hải - Gio Linh

XÃ LINH HẢI CHỈ ĐẠO NHÂN DÂN PHÒNG TRỊ BỆNH TRÊN CÂY SẮN

        Ngày 13 tháng 6 năm 2023, sau khi Bộ phận Nông nghiệp đi kiểm tra tình hình sinh trưởng và phát triển của cây sắn phát hiện trên cây sắn bị nhiễm bệnh. Tỷ lệ nhiễm bệnh 10 - 15% diện tích. UBND xã Linh Hải có thông báo Hướng dẫn nhân dân cách phòng trị bệnh cho cây sắn.

                                                                                           Hình ảnh ngọn sắn nhiễm bệnh


Hình ảnh ngọn sắn bị nhiễm bệnh


           1. Đối với bệnh nhện đỏ: Khi mật độ nhện đỏ cao và có xu hướng phát triển bà con sử dụng các loại thuốc hoá học để phun như: Ortus 5sc, Comite 73 ec, Sphinner 25ec..... Pha theo hướng dẫn trên bao gói thuốc, phun ướt đẫm đều 2 mép lá vì nhện nằm ở mép dưới lá. Phun lần 2 cách lần thứ nhất 7-10 ngày.

                                                                                                                Hình ảnh cây sắn bị bệnh Nhện đỏ

          2. Đối với bệnh rệp sáp bột hồng: Khi bệnh phát triển nhanh và lây lan mạnh bà con sử dụng thuốc hoá học như: Thiamethoxam, Acetamiprid, Dinotefunran với nồng độ 0,1 - 0,2 %. Phun ướt đều toàn bộ ngọn và lá sắn. Phun thuốc lúc sáng sớm hoặc chiều tối(tránh phun thuốc vào lúc trời đang nắng nóng thuốc sẻ bay hơi nhanh)

                                                                                                 Hình ảnh cây sắn bị bệnh Rệp sáp bột hồng

       Đề nghị bà con nhân dân thường xuyên kiểm tra vườn sắn của gia đình mình, kịp thời phát hiện mầm bệnh và áp dụng biện pháp phòng trị kịp thời để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Mọi vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong việc tổ chức phòng trị sâu bệnh bà con liên hệ với Bộ phận Nông nghiệp xã để được tư vấn và hướng dẫn.

        Xin cảm ơn!