Chi tiết bài viết - Xã Linh Hải - Gio Linh

Nghiệm thu mô hình Nông lâm kết hợp năm 2023

Năm 2023 xã Linh Hải được Trung Tâm Khuyến nông khuyến ngư tỉnh Quảng Trị, Trạm KNKN huyện Gio Linh hõ trợ mô hình Nông lâm kết hợp với quy mô 2,2 ha. UBND xã Linh Hải đã khảo sát nhu cầu sản xuất của Nhân dân và chọn hộ Ông Phan Quảng ở xóm Thành An thôn Thiện Thành thực hiện mô hình. Nhà nước hỗ trợ về giống và phân bón là 70% và hộ gia đình đối ứng 30%. Ngoài ra hộ thực hiện mô hình còn chuẩn bị mặt bằng, đào hố, bón phân, trồng và chăm sóc cây trong quá trình thực hiện mô hình. Bước đầu hộ thực hiện mô hình đã hoàn thành đúng tiến độ, quy trình kỹ thuật các bước. Hiện nay, Hộ đã xuống giống 1,5 ha Cam, 0,5ha Bưởi và 0,2 ha cây dỗi và mít thái; đã tổ chức trồng xen các loại cây dược liệu như Chè vằng, cà Gai leo nhằm mục đích lấy ngắn nuôi dài.

 Đây là Mô hình nông lâm kết hợp đầu tiên ở xã Linh Hải được Nhà nước hỗ trợ, hy vọng trong vài ba năm tới mô hình sẻ cho kết quả tốt để phát triển và nhân rộng mô hình phục vụ nhu cầu sản xuất phát triển kinh tế cho bà con Nhân dân trên địa bàn xã Linh Hải nói riêng và các xã vùng Tây của Huyện gio Linh nói chung.